Healing

Ved healing ligger du påklædt på briksen evt. med et tæppe over. Jeg mærker ind i hvor du har ubalancer og hvad de skyldes. Nogle gange taler vi sammen undervejs andre gange er der behov for stilhed. Jeg benytter mig nogle gange af æteriske olier under healingen, samt andre værktøjer fra min baggrund, hvis der er behov for det (for uddybning af disse se nedenfor).

Målet er at skabe balance mellem krop og sjæl, så du kan få det bedre fysisk, mentalt og sjæleligt.

Varighed ca. 1 1/2 time

Pris 700 kr – børn under 12 år 450 kr.

Reiki-healing

Reiki betyder ”universel livsenergi” og er en tusind år gammel healingsmetode, der stammer fra tibetansk buddhisme og blev brugt af de tibetanske munke til selvudvikling og erkendelse. Metoden blev genopdaget i 1800-tallet af den kristne præst Mikao Usui. Reiki er ikke en religion eller et bestemt trossystem, og det er heller ikke en forudsætning at tro på det, for at det virker.

 

Reiki-healing foretages ved, at behandleren lægger sine hænder på modtageren, og der overføres den universielle livsenergi/ki-energi til modtageren, som denne har behov for.

 

Reiki-healingen afbalancerer det, der er behov for, og det er derfor meget individuelt, hvad man oplever under en healing.

 

Reiki-healing kan anvendes til alle former for kropslige og psykiske ubalancer.

Ved healing arbejdes der med chakra. Hvert chakra har deres egen betydning f.eks. arbejdes der ofte ved rygsmerter med rodchakraet, som handler om tryghed og tillid. 

Kinesiologi

Kinesiologi betyder ”læren om bevægelse”. Behandlingsformen er oprindelig udviklet af kiropraktorer og bygger på den vestlige verdens viden om fysiologi og anatomi og den østlige verdens viden om kroppens energisystemer. Kinesiologi anvender muskeltest til at få svar på kroppens ubalancer. F.eks. ved at trykke let ned på din arm, og hvis den bliver i samme position, ser man det som et Ja fra kroppen. Hvis den giver efter, ser man det som et Nej. Du kan sammenligne det med, at du oplever noget ubehageligt og føler kroppen bliver svag. På denne måde kan man i musklerne teste ubalancer i kroppen. Det lyder underligt, og det er helt sikkert en af de ting, der skal erfares med egen krop.

Kinesiologiafbalanceringer kan bruges i forhold til de ubalancer, der kan vise sig ved stress, smerter, fobier m.m.

Ved kinesiologi benytter man de samme punkter som der benyttes til akupunktur, her bliver de dog benyttet til akupressur. Dvs. de stimuleres ved at der trykkes på dem i stedet for ved at sætte en nål i. Fordelen er du kan behandle dig selv derhjemme.

 

Ergoterapi

Ergoterapi tager udgangspunkt i dine hverdagsaktiviteter. Der ses på dit liv, og hvordan og hvad der kan gøres for at du får et liv med meningsfulde aktiviteter.

Det kan både være i forhold til en akut opstået skade som f.eks. en brækket hånd, der medfører, at du i en periode ikke kan mange af dine sædvanlige aktiviteter. Ergoterapi hjælper dig med at få genoptrænet hånden og gradvist vende tilbage til at genoptage hverdagen med de aktiviteter den indeholder.

 

Ergoterapi retter sig også mod psykiske problemer og smerter, og de problemer det kan give dig i forhold til at indgå i sociale sammenhænge og deltage i almindelige hverdagsaktiviteter.

 

Ergoterapi er også at hjælpe børn, der har svært ved at klare sig i skolen pga. indlæringsproblemer eller sociale eller psykiske problemer, til at få en bedre hverdag.

 

Ergoterapien bruges overordnet til at se på, hvad der er årsagerne til de aktivitetsproblemer, man har. Er det f.eks. smerter, angst, sanseintegrationsproblemer eller motoriske problemer, og hvordan kommer du hen til at genoptage disse aktiviteter og få det meningsfulde liv, du ønsker dig?

Æteriske olier

Æteriske olier er olie udvundet af blomster, bark, blade, frugter og rødder. Jeg bruger dem primært for deres terapeutiske egenskaber.

Der findes en olie til hver en følelsesmæssig tilstand. 

Birgitte er virkeligheden. Det sted hvor krop og sjæl fører mig hen til mine indre værdier og kerne.

Jeg er et træ, der er groet lidt fast og nogle af mine rødder er tørret lidt ud. Det giver den uro og mærkelige fornemmelse i hele træets kerne. Du vander mig ikke, men får mig til at åbne mine rødder, så de igen kan suge vand. Du er ikke solen, men du gør mig opmærksom på dens varme og energi. Så jeg får kræfter til at springe ud med blade og blomster.

I dit nærvær bliver jeg opmærksom på mig selv. Både det der føles forkert, som de lukkede rødder og det der føles rigtigt som solen og vandet. 

Hvad træet vil med sit liv, lader du være op til træet selv. Men du hjalp det til at åbne sig, mærke det der var vigtigt for at det kunne udvikle, vokse og rumme sig selv. 

Birgitte kan få krop og sjæl til at indgå i et harmonisk samspil. Så du ikke længere mærker denne uro og tvivl der opstår når det liv man lever ikke stemmer overens, med det man egentlig gerne vil. Men måske ikke er bevidst om.

KropSjæl, tlf. 61702515, mail@kropsjael.dk