Healing

Reiki betyder ”universel livsenergi” og er en tusind år gammel healingsmetode, der stammer fra tibetansk buddhisme og blev brugt af de tibetanske munke til selvudvikling og erkendelse. Metoden blev genopdaget i 1800 tallet af en kristen præst Mikao Usui. Reiki er ikke en religion eller et bestemt trossystem, og det er heller ikke en forudsætning at tro på det, for at det virker.

Reiki-healing foretages ved, at behandleren lægger sine hænder på modtageren, og der overføres den universielle livsenergi/ ki-energi til modtageren, som denne har behov for. I healing arbejdes der med energierne i kroppen, på at skabe flow i energierne. Healing tager udgangspunkt i chakrasystemet. Hvert chakra står for nogle bestemte følelser og udfordringer. Under healingen arbejdes der derfor også på et sjæleligt plan med bagvedliggende årsager til de udfordringer du står i. Det kan være tidligere chok og traumer eller bestemte handlemønstre. Dine chakra afbalanceres og ved behov tilfæres der æteriske olier.

Æteriske olier er planteolier udvundet fra træer, blomster, frugt mm, som siges at have en påvirkning på følelsesmæssige tilstande. 

Reiki-healingen afbalancerer det, der er behov for, og det er derfor meget individuelt, hvad man oplever under en healing. Nogle gange kommer der beskeder igennem til dig, om de ting du tumler med i dit liv lige nu, og de ting din krop kæmper med.

Reiki-healingen kan anvendes til alle former for kropslige og psykiske ubalancer.

Reiki-healing er en blid behandling også til børn.

Birgitte er virkeligheden. Det sted hvor krop og sjæl fører mig hen til mine indre værdier og kerne.

Jeg er et træ, der er groet lidt fast og nogle af mine rødder er tørret lidt ud. Det giver den uro og mærkelige fornemmelse i hele træets kerne. Du vander mig ikke, men får mig til at åbne mine rødder, så de igen kan suge vand. Du er ikke solen, men du gør mig opmærksom på dens varme og energi. Så jeg får kræfter til at springe ud med blade og blomster.

I dit nærvær bliver jeg opmærksom på mig selv. Både det der føles forkert, som de lukkede rødder og det der føles rigtigt som solen og vandet. 

Hvad træet vil med sit liv, lader du være op til træet selv. Men du hjalp det til at åbne sig, mærke det der var vigtigt for at det kunne udvikle, vokse og rumme sig selv. 

Birgitte kan få krop og sjæl til at indgå i et harmonisk samspil. Så du ikke længere mærker denne uro og tvivl der opstår når det liv man lever ikke stemmer overens, med det man egentlig gerne vil. Men måske ikke er bevidst om.

KropSjæl, tlf. 61702515, mail@kropsjael.dk